Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Dukelská 9, České Budějovice
18:00 – 19:00 D240 aula
Setkání s učitelskou realitou
Jak to vypadá první rok po dostudování PF a vykročení do reality? S čím se novopečení absolventi museli potýkat první rok ve škole a co je nejvíce překvapilo?

To se dozvíte od samotných učitelů, kteří jsou právě prvním rokem v praxi.

Hosté: absolventi PF JU.

Setkání s učitelskou realitou
19:00 – 21:00 D240 aula
Věda není nuda
Vzrušující pokusy z přírodních věd, hrátky s dusíkem, megabubliny a mnoho dalších zajímavých pokusů, které můžete využít při výuce fyziky, zeměpisu, přírodopisu, …

Lektoři: studenti PF JU

Věda není nuda
18:30 – 21:00 TL201
Živá knihovna
Už jste někdy mluvili s nevidomým člověkem, s někým, komu diagnostikovali bipolární poruchu nebo s bývalým bezdomovcem?

Naše živé knížky, Vladimír, Lenka a Mojmír, jsou připravení sdílet s vámi svůj příběh v otevřeném dialogu. Můžete se jich zeptat na cokoli, co vás zajímá…

===

Živá knihovna je vzdělávací projekt Amnesty International zaměřený na prevenci předsudků, strachu z neznáma a nesnášenlivosti. Program umožňuje studentům setkat se s někým, koho by v běžném životě pravděpodobně nepotkali nebo s kým by z různých důvodů nechtěli nebo neměli možnost mluvit.

Amnesty International organizuje Živé knihovny pro studenty základních a středních škol, nízkoprahové kluby i veřejnost. Nabídku aktuálních programů pro školy a další podrobnosti najdete zde: www.amnesty.cz/vzdelavani/zive-knihy

Živá knihovna
19:15 – 20:45 D220
Filosofický workshop pro učitele
Může dítě filosofovat? A má to vůbec smysl ve školním prostředí? Přijďte si vyzkoušet, jak takové filosofování může vypadat v praxi. Společně budeme objevovat, k čemu je filosofování nejen ve škole dobré. Těšíme se na Vás!

Lektoři:

Mgr. Lukáš Laibrt (asistent na katedře pedagogiky a psychologie PF JU, lektor Centra filosofie pro děti)

Mgr. Lukáš Mareš (doktorand filosofie na TF JU, filosofický konzultant a mentální kouč),

Mgr. Václav Peltan (doktorand filosofie na TF JU, lektor filosofické praxe, animátor, badatelský zájem: buddhistická etika)

Filosofický workshop pro učitele
20:00 – 20:30 D240 aula
Co nabízí žákům a učitelům Post Bellum?
Můžete se těšit na představení žákovského dokumentaristického projektu od organizace Post Bellum, která se snaží o to, aby příběhy a vzpomínky lidí, kteří zažili minulý režim, nebyly zapomenuty.

V rámci projektu Příběhy našich sousedů se žáci základních škol setkají s pamětníkem ze svého okolí a seznámí se s jeho životním příběhem, který poté zpracují do podoby audio či video reportáže. Do letošního ročníku se v Českých Budějovicích zapojilo 14 žákovských týmů, výsledky své práce představili veřejnosti 26. 3. 2019 v Jihočeském divadle, a nyní se s nimi můžete seznámit i vy.

Nebudou chybět ani praktické ukázky z workshopů, které žáci v rámci projektu absolvují a „historky z natáčení“.

Mimoto Vám budou představeny i další projekty organizace, do kterých se můžete zapojit vy sami, popřípadě je můžete využít v rámci své pedagogické praxe.

Lektorka: Kateřina Marešová (Post Bellum, o. p. s.)

Co nabízí žákům a učitelům Post Bellum?
21:00 – 22:00 D240 aula
Učíme s filmem
Promítání filmu Na kole za svobodou (18 min.). V rámci ukázkové lekce si představíme techniky, které lze využít při práci se studenty.

Ochutnávku Jednoho světa na školách si pro nás připravil středoškolský učitel Jiří Krejčí, který je lektorem programu JSNŠ a má s využíváním audiovizuálních metod ve vyučování dobré zkušenosti.

Anotace filmu: V anglickém Bristolu parta místních nadšenců sbírá po městě stará a odložená kola a s pomocí zájemců z řad uprchlíků je dávají dohromady. Lidem, kteří kvůli svému statusu nemohou být oficiálně zaměstnáni, nabízejí kromě možnosti smysluplného „zabití“ jejich volného času při opravě kol ještě něco navíc: vlastní bicykl. (The Bristol Bike Project, Alistair Oldham, Velká Británie, 2009).

Lektor: Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D. (Jeden svět na školách)

Nabídku seminářů pro učitele a studenty učitelství najdete zde: www.jsns.cz

Učíme s filmem
18:00 – 22:00 D221
Klub deskových her TF JU
Deskové hry, nejen jako volnočasová aktivita, ale i nástroj, který podporuje kreativitu, strategické myšlení nebo rozšiřuje vědomostní obzory.

Zveme všechny kteří mají zájem si zahrát nejrůznější stolní hry ať už na pět minut nebo hodinu karetní, či deskové, všeho bude dost.

Přijdete-li si zahrát, veškeré potřebné info a rady vám rád podá Michal Urban, který se věnuje zejména zážitkové pedagogice a mimo jiné právě i hraní deskových her v Klubu deskových her Teologické fakulty.

Lektor: Bc. Michal Urban, student pedagogiky volného času (TF JU)

Klub deskových her TF JU
18:00 – 22:00 D240 aula
Otevřeno Fotokoutek
Otevřeno Fotokoutek
Otevři podrobnosti
Zavři podrobnosti