Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Veleslavínova 42, Plzeň
17:00–17:40 VC 222
Učíme se venku - Mgr. Ing. Andrea Tláskalová (ZŠ Zbiroh)

Je lepší poznávat přírodu z obrázků v učebnicích, nebo naživo? Paní učitelka magistra Tláskalová má letité a bohaté zkušenosti s učením se venku a pokusí se vám poradit, jak principy učení se venku sladit s tradiční školní výukou.

Hosté: Mgr. Ing. Andrea Tláskalová (ZŠ Zbiroh)

Učíme se venku - Mgr. Ing. Andrea Tláskalová (ZŠ Zbiroh)
17:45–18:25 VC 221
Dynamika současné češtiny a její zohledňování ve škole - PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. (PdF UK)

Jak se vyvíjí současný český jazyk a jak na tyto vývojové tendence reaguje české školství? Promění se vyučování českého jazyka? Na tyto a mnohé další otázky vám přijede odpovědět pedagog z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doktor Stanislav Štěpáník.

Hosté: PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. (PdF UK)

Dynamika současné češtiny a její zohledňování ve škole - PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. (PdF UK)
18:30–19:10 VC 222
Arteterapie ve vzdělávání – workshop - PhDr. Martina Komzáková, PhD.

Základním principem arteterapie je východisko, že výtvarný projev člověka je pro něj stejnou možností sebepoznávání a vnitřního rozvoje, stejně jako je tomu u myšlenek a slov. Do problematiky arteterapie vás uvede paní doktorka Komzáková a zaměří se na to, jak lze tento přístup uplatnit ve výuce žáků. Vyvrcholením workshopu je pak vaše praktická tvůrčí činnost.

Hosté: PhDr. Martina Komzáková, PhD.

Arteterapie ve vzdělávání – workshop - PhDr. Martina Komzáková, PhD.
19:15–19:55 VC 221
Hejného matematika v praxi

Jak vypadá praktické uplatnění Hejného metody ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy? O své osobní zkušenosti se s vámi podělí učitelka z praxe, paní magistra Trojovská.

Hosté: Mgr. Daniela Trojovská (28. ZŠ Plzeň)

Hejného matematika v praxi
20:00–20:40 VC 222
Vzdělávání sociálně znevýhodněných jedinců

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. pracuje v Plzni s dětmi a mladistvými z rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí již od roku 2004 a její aktivity se zaměřují na podporu vzdělávání této skupiny obyvatelstva. Za tu dobu prošla programy organizace již řada dětí z předškolního věku až do dospělého samostatného života.

Naši terénní pracovníci přicházejí do pravidelného kontaktu především s učiteli základních, ale i středních škol v Plzni. Jak si vedou žáci z chudých rodin v prostředí tradičně pojaté výuky, jež smazává individuální rozdíly mezi dětmi? Co znamená pro tyto děti novela školského zákona s inkluzivními prvky a jak se projevila na školní úspěšnosti od jejího zavedení v září 2016? Přijďte diskutovat a podělit se o své postřehy týkající se těch dětí, které jsou díky svému sociálnímu znevýhodnění v prostředí českého školství významně ohrožené školním neúspěchem.

Hosté: Jakub Sachr (Tady a Teď)

Vzdělávání sociálně znevýhodněných jedinců
20:45–21:25 VC 221
Škola bez poražených aneb efektivní komunikace – workshop

Jak funguje efektivní komunikace mezi učitelem a žákem či mezi učitelem a rodičem? Jaké komunikační strategie vedou k vzájemnému porozumění mezi různými aktéry v procesu vzdělávání? To si vyzkoušíte v tomto workshopu.

Hosté: Mgr. Barbora Kreislová (Infokariéra Plzeň)

Škola bez poražených aneb efektivní komunikace – workshop
21:30–22:00 VC 222
Digitální gramotnost patří všem – workshop

Používáte digitální technologie? Jejich možnosti využití napříč různými vzdělávacími obory si všimli už i tvůrci připravovaných revizí RVP. Workshop bude zaměřený na způsoby rozvíjení digitální gramotnosti v různých vzdělávacích oborech. Poznáte koncepty DigComp a DVZ, které kvůli tomu vznikají.

Hosté: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D. (FPE ZČU)

Digitální gramotnost patří všem – workshop
17:00–22:00 VC 223
Virtuální realita – doprovodný program

Oživlé artefakty, s jakými se setkal Ben Stiller v noci strávené v muzeu, vám sice nabídnout nemůžeme, i tak vás ale čeká spousta zábavy. V rámci doprovodného programu vás totiž magistr Tomáš Průcha vezme do virtuální reality!

Virtuální realita – doprovodný program

Fotky z loňských ročníků

Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník Minulý ročník
Otevři podrobnosti
Zavři podrobnosti