Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

1. linie

18:00 R209
Fakescape - úniková hra o fake news

Dokážete rozpoznat lži a manipulace od pravdy? Pojďte si i vy na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být novinářem. Ve hře Fakescape se ukáže, jestli dezinformacím dokážete uniknout! Hru vytvořili studenti z Fakulty sociálních studií MU.

Fakescape - úniková hra o fake news
20:00 R126
Nástrahy třídních kolektivů

V rámci workshopu zaměřeného na práci s třídními kolektivy, kde je narušené klima (špatně se tam učí; vzájemně se osočují, nadávají si, posmívají se; nebaví se s ním... apod.), se dozvíte jaký je rozdíl mezi primární a selektivní prevencí a v jakých případech je vhodné s tím něco dělat a nenechat to být. Zaměstatnci organizace Proxima Sociale - služby v komunitě nejen že definují třídy vhodné pro program Selektivní prevence, ale také se zmíní o vzdělávání a podpoře pro pedagogy, kterou vnímají za velmi důležitou a klíčovou nejen v tomto procesu, ale celkově.

Nástrahy třídních kolektivů

2. linie

19:00 R216
Formativní a sumativní hodnocení - PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Na workshopu bude diskutován rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením, jejich účely a možnosti propojení. Dále se workshop zaměří na zejména na základy formativního hodnocení, jehož cílem je, aby se žáci více naučili, do školy chodili s radostí, ve třídě panovalo příjemné pracovní klima a žáci se tam dobře cítili. Seminář poskytne účastníkům konkrétní příklady metod formativního hodnocení využitelných v praxi, jako je zpětná vazba, stanovování kritérií hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení apod.

Formativní a sumativní hodnocení - PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
21:30 R209
Hodnocení žáka: Gymnázium Duhovka

3. linie

18:00 R118
Kritické myšlení

Workshop kritického myšlení - seminář pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet různé techniky kritického myšlení v praxi. Workshopem vás provede Eliška Blahovcová.

Kritické myšlení
22:00 R217
Syndrom vyhoření

Podle výzkumu 2/3 učitelů pociťují silný stres, který směřuje k tolik obávanému syndromu vyhoření. S ním samotným se potýká 1/5 vyučujících na základních školách. Co zvyšuje riziko, že učitelky a učitelé vyhoření podlehnou a co jim naopak pomáhá vyhoření odolat? A co z toho vyplývá pro přípravu na pedagogických fakultách?

Vedoucí katedry psychologie doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. vás seznámí nejen s psychologickým konceptem syndromu vyhoření a s výsledky největšího českého výzkumu učitelského vyhoření, ale také diskutovat o možnostech, jak lépe budoucí učitelky a učitele připravit na profesní zátěž.

Syndrom vyhoření

4. linie

19:30 R209
Stereotypy ve výuce - PhDr. Mgr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.

Kultura, ve které vyrůstáme, nás učí vnímat svět, třídit informace, rozumět dění kolem nás. Je téměř nemožné vnímat věci nepředpojatě. Předsudky jsou součástí našeho života a výchovy. Pokud předsudek nebo negativní stereotyp zvnitřníme, přestáváme jeho význam podrobovat kritické analýze a stává se pro nás samozřejmostí. Wokrshop je herní formou zaměřen na práci s předsudky a stereotypy v myšlení se zaměřením na práci učitele.

Stereotypy ve výuce - PhDr. Mgr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
22:30 R208
ALT - alternativní třída v klasické škole

Chci měnit svět. Tak jdu učit!

⭐️Heslo nadšených začínajících učitelů, kteří nechtějí opustit své ideály. Je to ale pouze počáteční nadšení nováčků, nebo se v zaběhlém systému již nějaké změny dějí?

Gymnázium Na Zatlance je klasické gymnázium, ovšem s jednou malou výjimkou. Tou je projekt ALT. Jedná se o alternativní třídu, v jejímž programu jsou použity nejnovější pedagogické postupy.

Jak tento projekt funguje vám na Noc vzdělávání 2019 Praha představí učitelka Gymnázia Na Zatlance Dagmar Škorpíková.

ALT - alternativní třída v klasické škole

5. linie

19:00 R218
Dobré klima ve třídě

Herečka MgA. Jitka Andrlíková, která se po vystudování DAMU dostala z Českých Budějovic až do souboru Národního divadla Marionet, se od roku 2010 věnuje také edukativnímu divadlu a dramatické výchově. Je ředitelkou Fóra pro zážitkové vzdělávání. Jeho posláním je rozvoj prožitkových vzdělávacích metod a jejich využívání při prevenci sociálně patologických jevů. Nabyté zkušenosti se vám MgA. Jitka Andrlíková rozhodne předat 27.3. ve workshopu zabývajícím se dobrým klimatem ve třídě. A jak jinak než pomocí dramatických technik!

Dobré klima ve třídě
21:00 R216
Participace žáků

Do jaké míry by se studenti měli podílet na chodu školy? Jaká jsou pro a proti žákovských parlamentů? Nejen o tom budou diskutovat zástupci učitelů a studentů základních i středních škol.

22:30 R210
Příklad dobré praxe: ZŠ Vela

Děti řídí vlastní vzdělávání. Berou za něj zodpovědnost, učí se - nečekají, až je někdo něco naučí. Učení probíhá organicky - samostatně i ve skupinách, v projektech, s papírem a tužkou, za pomoci digitálních technologií, s využitím informací i vlastní kreativity. Děti se podílí na chodu školy, spolurozhodují, hlasují, navrhují, připravují, mění. Společně se setkávají, diskutují, řeší spory, plánují a vyhodnocují. Přijďte si poslechnout, jak se plánuje školní svatba, kdy a od koho se děti nejvíc naučí a co potřebujete k tomu, abyste mohli vytvářet školu "jako ve Finsku".

Příklad dobré praxe: ZŠ Vela
Otevři podrobnosti
Zavři podrobnosti