Kdo stojí za NV

Noc vzdělávání je největší vzdělávací akcí z dílny organizace Otevřeno.

Jsme hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů proměňující pedagogické fakulty zevnitř. Věříme, že cestou k proměně vzdělávání je dobrá příprava pedagogů.

Od roku 2015 usilujeme o její zlepšování přímo zevnitř pedagogických fakult. Jsme studenti a učitelé z celého Česka.

Pořádáme vzdělávací akce, pomáháme pedagogům růst a spolupracujeme na šíření dobré praxe a systémových změn.

Rozvíjíme budoucí učitele

Pořádáme vzdělávací akce, debaty a další aktivity pro studenty pedagogiky a začínající učitele. Pomáháme naší komunitě rozšiřovat si obzory a proměňovat vnitřní život fakult.

Podporujeme inovace na pedagogických fakultách

Vyhledáváme inovátory a snažíme se rozvíjet a rozšiřovat jejich dobou praxi. Tvoříme komunitu aktivních vzdělavatelů a hledáme společné cesty k dlouhodobým změnám.

Ovlivňujeme vzdělávací politiku a mediální diskuzi

Usilujeme o vytvoření takových společenských a systémových podmínek, které podpoří pedagogické fakulty v dalším rozvoji a umožní jejich proměnu.

Naše vize

Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Usilujeme o to, aby do českých škol přicházeli začínající učitelé, kteří tuto vizi promění ve skutečnost.