Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství

Učím v bezpečí!

Co se mají studenti a studentky učitelství naučit? Jakými učiteli mají být? V Česku na tyto otázky donedávna neexistovaly žádné jasné odpovědi. To se nyní podařilo změnit. 🔥

Nový rámec stanovuje 18 kompetencí, ve kterých se mohou nejen studenti a studentky učitelství, ale i vyučující v praxi, rozvíjet. Osvojení těchto kompetencí vede k tomu, aby se děti ve školách mohly učit naplno a radostí. Kompetence jdou od oboru a jeho výuky, přes pedagogiku, psychologii, spolupráci až po profesní sebepojetí a rozvoj. Jednoduše formulují očekávání toho, co by měli umět a znát budoucí učitelé. Jaké kompetence to jsou přesně?

1. Vyučované obory a jejich zprostředkování žákům a žákyním

1.1. Rozumím vyučovaným oborům a dále se v nich rozvíjím.

1.2. Didakticky zprostředkuji obsah vyučovaných oborů žákům a žákyním v souladu s jejich vzdělávacími potřebami.

2. Plánování, vedení a reflexe výuky

2.1. Nastavuji cíle výuky a vedu k nastavování vlastních cílů také žáky a žákyně.

2.2. Poznávám vzdělávací potřeby žáků a žákyň a plánuji výuku tak, aby každému žákovi a žákyni umožňovala aktivně se zapojit a dosahovat stanovených cílů.

2.3. Podporuji u žáků a žákyň zvídavost a motivaci k učení.

2.4. Efektivně vedu výuku a v jejím průběhu zjišťuji míru porozumění žáků a žákyň a reaguji na jejich potřeby.

2.5. Reflektuji výuku a vyhodnocuji dosahování stanovených cílů.

3. Prostředí pro učení

3.1. Vytvářím bezpečné prostředí pro učení.

3.2. Vedu žáky a žákyně k chování podporujícímu učení a ke spolupráci.

3.3. Zajišťuji vhodné uspořádání fyzického prostoru i digitálního prostředí, kde se učení odehrává.

4. Zpětná vazba a hodnocení

4.1. Hodnotím na základě kritérií a vedu k tomu také žáky a žákyně.

4.2. Poskytuji a přijímám zpětnou vazbu a vedu k tomu také žáky a žákyně.

4.3. Vedu žáky a žákyně k reflexi jejich učení.

5. Profesní spolupráce

5.1. Spolupracuji s kolegy a kolegyněmi ve prospěch žáků a žákyň a společného profesního růstu.

5.2. Spolupracuji s rodiči a širší komunitou školy v zájmu žáků a žákyň.

6. Profesní sebepojetí, rozvoj, etika a duševní zdraví

6.1. Systematicky pracuji na utváření svého sebepojetí v roli učitele či učitelky a na svém profesním rozvoji.

6.2. Odpovědně pracuji s informacemi a s digitálními nástroji, vedu žáky a žákyně k demokratickým hodnotám a jednám v souladu s profesní etikou.

6.3. Systematicky pečuji o své duševní zdraví a psychohygienu.

Kompetence jsou podrobně rozpracovány – každá do dílčích bodů pro jednotlivé úrovně učitelského vzdělávání.

Takhle je například zpracována kompetence k utváření bezpečného prostředí, jemuž se jako Otevřeno obzvlášť
věnujeme:

Na programu zatím intenzivně pracujeme, aby tě letošní Noc vzdělávání nabudila víc než energeťák nebo kafe o zkouškovém.

Aby se děti mohly ve školách učit naplno a s radostí, musí je učit kompetentní učitelé.
Kompetentní učitel není luxus pro vyvolené, ale základ pro rozvoj každého dítěte.

Přejeme si, aby studenti a studentky učitelství odcházeli z pedagogických fakult připraveni na výzvy vyučování ve 21. století. Jak pracovat na sobě, abys kompetentně učil? Do toho ti vnese světlo letošní Noc vzdělávání! A do té doby se můžeš dozvědět více na našem hlavním webu v sekci Kompetenční rámec.

Nezapomeň sledovat facebookovou událost a Instagram,
aby ti od nás nic důležitého neuniklo.